Boogschieten

Boogschieten


Boogschieten kan je leren in tien stappen, hieronder worden ze stap voor stap uitgelegd.

Stap 1


De stand

Zet je tenen tegen de denkbeeldige lijn naar het midden van het doel.

Zet je voeten aan weerszijden van de schietlijn.

Plaats je voeten op schouderbreedte uit mekaar.

Ga ontspannen staan.


Stap 3


Plaatsen van de booghand

Vang de druk van de boog op met de muis van de booghand op de plaats van de in het figuur aangegeven druklijn

Ontspan je vingers.

De bovenzijde van de handpalm moet een hoek van ongeveer 45° maken ten opzichte van de boog.

Nijp niet op het handvat.

Stap 2


De vingerplaatsing

Hou de pees vast met de wijsvinger boven de nok en de midden- en ringvinger eronder.

Haak de pees in op de plooi tussen het eerste en het tweede kootje van de vingers. Let op dat de pees niet van je vingers rolt.

Stap 4


Het strekken van de boogarm

Breng de boogarm op schouderhoogte.

Draai de elleboog van de boogarm weg van de pees.

Stap 5


Het trekken

Trek de pees in een vloeiende beweging vlak langs de boogarm, in een rechte horizontale lijn.

Het trekken moet gebeuren met de rug- en schouderspieren, beweeg de schouderbladen naar elkaar (dit noemen we back tension).

Blijf mooi rechtop staan.

Blijf ontspannen.

Let erop dat de beide schouders zo laag mogelijk blijven.

Stap 6


Het ankeren

Zorg dat de pees het midden van neus en kin raakt.

Plaats de wijsvinger van de trekhand onder de kin.

Adem rustig uit.

Stap 8


Het richten

Richt als je rechtshandig bent met het rechteroog en als je linkshandig bent met je linkeroog.

Houd het vizier op het midden van het blazoen gericht.

Lijn je pees in het midden van de handle van je boog uit.

Stap 9


Het lossen

Blijf de schouderbladen naar elkaar toe trekken.

Ontspan de vingers van de trekhand.

De trekhand gaat vanzelf naar achteren omdat je blijft trekken.

Ontspan ook de booghand (zorg wel dat je een sling draagt, anders vliegt je boog ook weg).

Stap 7


De spanning behouden

Booghand, trekhand en elleboog moeten samen één rechte lijn vormen.

Blijf beide schouders zo laag mogelijk houden.

Houd je rugspieren onder spanning.

Je trekhand blijft in een naar achter gaande beweging.

Stap 10


Het narichten

Je trekhand gaat ontspannen naar achter in de nek, zorg dat de trekhand goed tegen de nek aanblijft !

Houd de boogarm op hoogte, en blijf narichten op het doel.  Blijf dit volhouden tot je je pijl het doel ziet treffen.